MSPTM »
  • Nie wystarczy, że pociąga Cię służba ubogim. Chodzi o całkowite ofiarowanie Bogu tego, co Cię pociąga, gdyż tylko wtedy skutecznie odpowiesz na wołanie ubogich, na wołanie najuboższych i będziesz gotowy dla nich umrzeć (o. Giovanni Salerno MSP)

  • Ruch katolickie służący ubogim.

  • Cztery wspólnoty: kapłani i bracia misjonarze, siostry zakonne, rodziny misyjne oraz misjonarze kontemplatycy.

  • Młody człowieku!

  • Pozwól dać się zaskoczyć Chrystusowi, ofiarując Mu czas poprzez służbę ubogim.

  • Intencja Misyjna

  • Wrzesień: Aby chrześcijanie, uczestnicząc w sakramentach i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.

  • Zobowiązanie misyjne

  • Wrzesień: Przyjąwszy zachętę, jaką skierował do młodych Papież w czasie ŚDM w Krakowie, aby nie stawać się za szybko emerytem i nie być „kanapowym chrześcijaninem”, w tym miesiącu podejmę wzmożone inicjatywy, by lepiej poznać dzieło Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata i dowiedzieć się, jak mogę służyć misjom poprzez swój czas i posiadane przeze mnie dary.

Świadectwo