MSPTM » » Co robimy

Co robimy

cosa-facciamio


- Kapłani Misjonarze Słudzy Ubogich Trzeciego Świata

Kapłani Misjonarze Słudzy Ubogich Trzeciego Świata wspierają duchowo wszystkie wspólnoty Ruchu. Wraz z Braćmi konsekrowanymi przyjmują i kształcą w Domu św. Tarsycjusza (na terenie Miasteczka Chłopców w Andahuaylillas) chłopców od szóstego roku życia. Są to sieroty lub dzieci, znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji rodzinnej. Wraz z braćmi konsekrowanymi wspierają prowadzenie Ośrodka Edukacyjnego dla Chłopców bł. Franciszka i Hiacynty Marto i Warsztatów Kształcenia Zawodowego (na terenie Miasteczka Chłopców w Andahuaylillas). Zanoszą Ciało i Krew Chrystusa Odkupiciela do najodleglejszych i najbardziej opuszczonych wiosek Kordyliery andyjskiej głosząc orędzie miłości i zbawienia Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.
Pracują w Peru i na Kubie.
Kontakt: msptm.cuzco@gmail.com

- Seminaria

Dom Formacji Misyjnej “Santa María Madre de los Pobres” [Najświętszej Marii Panny Matki Ubogich] w Ajofrin niedaleko Toledo w Hiszpania) przyjmuje młodych ludzi z różnych krajów, którzy czują się powołani przez Boga, by stać się misjonarzami Sługami Ubogich Trzeciego Świata, i którzy mają za sobą co najmniej rok rozeznawania powołania w naszym domu macierzystym w Andahuaylillas (prowincja Cuzco). Młodzieńcy spędzają w Domu Formacyjnym okres sześciu lat otrzymując konieczną formację ludzką, duchową i intelektualną. Część z nich czuje się powołana do kapłaństwa służebnego, inni do posługi jako bracia zakonni, a w obydwu przypadkach niektórzy wybierają życie kontemplacyjne w naszym klasztorze. Formacja ludzka i duchowa realizuje się poprzez specjalny tryb życia. Stał się on naszą cenną tradycją, której chcemy strzec, i którą pragniemy rozwijać. Osią i ośrodkiem formacji duchowej jest Najświętsza Eucharystia – nasz dzień  opiera się na porannej Mszy świętej i popołudniowej adoracji eucharystycznej. Synowskie i pełne miłości nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy podtrzymywane jest codziennym odmawianiem Różańca świętego, a miłość do Kościoła wyraża się we wspólnotowym odmawianiu Liturgii godzin. Życie duchowe wzbogacone jest o naukę śpiewu gregoriańskiego. Sport, wycieczki i rekreacja stanowią ważne momenty życia seminarium, gdyż pomagają wzmocnić chrześcijańskie braterstwo wśród seminarzystów. Formację intelektualną zdobywają w Instytucie Teologicznym św. Ildefonsa w Toledo, znanym z rzetelności, a przede wszystkim z wierności nauczaniu i Tradycji Kościoła Katolickiego. Dom Formacyjny pragnie być laboratorium świętych, pełnym milczenia i wyrzeczenia, w którym Duch Święty mógłby kształtować serca gotowe poświęcić się dla zbawienia wielu dusz, szczególnie dusz ludzi najuboższych.
Kontakt: seminario.msp@gmail.com
Niższe Seminarium Duchowne w Andahuaylillas w Perú: Do Niższego Seminarium Duchownego św. Alojzego Gonzagi przyjmujemy począwszy od pierwszej klasy szkoły średniej chłopców, którzy w sercu odczuwają rodzące się powołanie kapłańskie.

- Mnisi kontemplacyjni misjonarze

Klasztor Matki Bożej Milczenia Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata stanowi jakby rozszerzenie Ruchu i z tego względu jego mieszkańców nazywa się „Misjonarzami Milczenia”. Wspólnota kontemplacyjna składa się z kapłanów i braci kontemplacyjnych. Prowadzą oni za klauzurą surowy tryb życia ofiarowując się jako chleb łamany i kadzidło palone na chwałę Boga. Wstawiają się w modlitwie za wszystkich członków Kościoła, wynagradzają za grzechy całej ludzkości i duchowo towarzyszą misjonarzom. Poza tym poświęcają się modlitwie liturgicznej i adoracji eucharystycznej. Wspólnota przyjmuje męskich członków (kapłanów i braci) Ruchu, którzy odprawiają w klasztorze rekolekcje ignacjańskie. Kapłani kontemplacyjni głoszą także rekolekcje dla kapłanów, zakonników i świeckich młodzieńców z zewnątrz. Wspólnota kontemplacyjna przywiązuje także wielkie znaczenie do śpiewu gregoriańskiego i do języka łacińskiego. Dlatego Msza święta konwentualna odprawiana jest w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego zgodnie z dyspozycją motu proprio „Summorum Pontificum”.


- Siostry Misjonarki

Siostry Misjonarki Sługi Ubogich Trzeciego Świata łączą harmonijnie życie wspólnotowe z życiem modlitewnym nacechowanym ogromną miłością Eucharystii i Maryi Dziewicy, z głębokim życiem sakramentalnym i troskliwą służbą ubogim, szczególnie małym dzieciom osieroconym, opuszczonym i/lub chorym oraz ubogim z peruwiańskiej Kordyliery.
Ich posługa rozwija się w następujących ośrodkach:

  • w Domu Małego Dziecka św. Teresy w Cuzco przyjmującym dzieci najmniejsze oraz liczne dzieci w różnym stopniu dotknięte niepełnosprawnością fizyczną i /lub psychiczną. Jest to także dom, w którym większe dziewczynki mogą wzrastać w pod każdym względem zdrowej atmosferze.
  • w Domu Małego Dziecka św. Teresy w Limie otwartym w stolicy Peru, aby gościć ubogie dzieci, które muszą poddać się skomplikowanym operacjom chirurgicznym, a także aby pozwolić siostrom w okresie formacji na ukończenie studiów.
  • w Ośrodkach pomocy w wielu wioskach peruwiańskiem Kordyliery andyjskiej (Cusibambie, Punacanchy, Rumichace), w których główne posługi to: prowadzenie stołówki dla dzieci i osób starszych, katecheza i przygotowanie do sakramentów, cotygodniowe odwiedziny w pobliskich wioskach oraz nauka religii w szkołach.

Kontakt: hermanasm.s.p.peru@gmail.com

- Rodziny misyjne

Rodziny Misyjne Sługi Ubogich Trzeciego Świata, które ze swoimi dziećmi zostawiły własne ojczyzny, aby otworzyć się na najuboższych jako małe Kościoły domowe przemieniające się w miejsca życzliwego przyjęcia i miłości względem cierpiących.
Mężowie prowadzą (na terenie Miasteczka Chłopców w Andahuaylillas):
Ośrodek Edukacyjny dla Chłopców bł. Franciszka i Hiacynty Marto, przyjmujący bezpłatnie około 200 chłopców, którzy ze względu na sieroctwo lub brak zasobów ekonomicznych uważani są przez szkoły publiczne za „niewystarczająco przygotowanych”.
Warsztaty zawodowe, w których ubogie dzieci i młodzież męska uczą się zawodu dzięki wskazówkom nauczycieli – przedstawicieli danego zawodu.
Żony prowadzą:
W Cuzco Ośrodek Edukacyny dla Dziewcząt św. Marii Goretti i podległe mu warsztaty; przyjmuje on 400 ubogich dziewcząt, które otrzymują w nim bezpłatnie edukację szkolną oraz ogólne wykształcenie i wychowanie, wszystkie pomoce naukowe, dobre wyżywienie i niezbędną opiekę medyczną.
Raz w tygodniu rodziny misyjne odwiedzają jedną z wiosek w Kordylierze, gdzie prowadzą katechezę i wspierają materialnie rodziny znajdujące się w potrzebie.
Pracują także w Limie i Guadalajarze (w Meksyku). Inna wspólnota Rodzin Misyjnych prowadzi świetlicę w Budapeszcie (na Węgrzech) dla dzieci romskich pochodzących z ubogich dzielnic węgierskiej stolicy.
Kontakt:
Peru: familias.misioneras.cuzco@gmail.com 
Meksyk: familias.misioneras.mexico@gmail.com 
Węgry: msptm.budapest@gmail.com

- Oblaci i grupy wsparcia

Oblaci: Osoby chore, w podeszłym wieku lub więźniowie, którzy ofiarowują swoje cierpienia za ubogich Trzeciego Świata, a także wszyscy, którzy chcą w swoim życiu realizować charyzmat Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata.
Grupy wsparcia: grupy osób, które ze swoich domów współpracują z Ruchem poprzez swoje modlitwy, ofiary i codzienne nawracanie się, podejmując się propagowania charyzmatu Misjonarzy Sług Ubogich Trzeciego Świata (organizując spotkania, misyjne grupy modlitewne, kolportując materiały informacyjne, itp.).